Блог


ТИ КОЙ СИ?

ТИ КОЙ СИ?    През цялата нечовешка история  на изстрадал човешкия род  живял и живее не на теория  странен и тайнствен народ –  племето на летящите хора. Способни са те да летят. без завист, без корист и без умора, носят се над планините, извисяват се към висините, когато дори по […]