Курс по сексология


Започва курс по Сексология с водещ Христо ГешановET „ ИНТЕГРАЛ “

Програма „Училище за здраве”

СЕКСОЛОГИЯ

Проблеми на постмодерната сексуална революция и

възможни решения

Научно-приложен семинар

 

Сексуалната революция, пропагандирана след Втората световна война и реализирана през 60-70-те години на ХХ век, сравнително бързо превърна всички нас в „модерни хора“.

Днес, в постмодерното време, вече разбираме, че тя създава много повече проблеми и конфликти, отколкото ползи. Неимоверно се усложниха отношенията между поколенията, както и тези между половете. Все по-остро се чувства липсата на добро сексуално образование.

Първата цел на настоящия семинар е да запълни някои празноти в масовата сексуална култура.

Веднъж Александър Македонски запитал своя учител Аристотел: Какво трябва да направи човек, който има хиляда врагове?

Мъдрецът отговорил: Този човек трябва най-напред да се ориентира, къде се намират истинските му врагове – около него или във самия него!

Приятели, ако имате сексуални или психо-сексуални проблеми, ако имате конфликтни ситуации в пред-брачните или семейно-брачните отношения, този семинар е изключително подходящ за вас.

Втората му главна цел е да ви помогне да се ориентирате сравнително бързо и вярно в ситуациите и да разберете къде са коренните причини за вашите проблеми – около вас или във самите вас. Къде всъщност е настъпило объркване – у другите, или у вас самите?

Това помага проблемите да се решат много по-спокойно, бързо и завинаги.

 

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА

 

СЕКСОЛОГИЯТА КАТО НАУКА И ПРАКТИКА – Първо занятие

Що е наука? Какъв е обектът и предметът на сексологията? Място и функции на сексологията в системата на науките. Три аспекта и три практически територии на сексологията. Единство на логика и емоции. Възможна ли е любов без романтика? Образование или самообразование по сексология? Сексуалната революция и нейните последици. Сексуалното здраве в променящия се свят.

СЕКС И ЛЮБОВ – Второ занятие

Общото и различното. До къде можем да стигнем? Интимност или публичност? Мястото на секса и любовта в индивидуалната човешка психика. Имате ли представа за трите вида любов? Мъжка и женска любов – същност и различия. Знаете ли какво очаква другият от вас? Считате ли, че задоволявате неговите потребности? Какво е любовта – обладаване или всеотдайност?

ОБЩУВАНЕ И СЕКС – Трето занятие

Защо понякога имаме проблеми с общуването? Що е общуване и що е секс – същност и съдържание. Възможна ли е любов без секс? А секс без любов? Какви видове общуване познаваме и какво е тяхното отношение към секса и любовта? Психична и сексуална съвместимост и несъвместимост. Възрастови аспекти. Считате ли, че сте сексуално образовани и подготвени за живота?

ЛЮБОВ И ДУХ – Четвърто занятие

Любовта като стрес, депресия и терапия. Любов ли е несподелената любов? Що е скрита (маскирана) депресия? Страховете преди брака. По какви начини гордостта пречи на любовта? А как душевното величие извисява любовта? Телесна, душевна и духовна терапия. Що е дух? А духовност? Истинското

  • фалшивото в духовността и в любовта. Как да ги разпознаваме? Как да творим и да пазим истинската любов – в себе си и около себе си? Чистотата и красотата – сексуални или духовни понятия?

ЗА ПЛЪТСКОТО И ДУХОВНОТО – Пето занятие

Сексуалната революция в съвременния свят – част от глобалната криза. Егото и делата на плътта. Плодът на Духа. Коя е доминантата в любовните и в семейно-брачните отношения?

ЗА ТВОРЧЕСТВОТО В ЛЮБОВТА – Шесто занятие

Принципът „Давайте и ще ви се дава“. За физическото и интелектуалното творчеството. Самоуправление на човека – в живота, в професията, в любовта. Три подхода в прогнозирането и

  • творческото изграждане на себе си – тясно специален, комплексен, интегрален. Способности, талант, гениалност.

НАЧАЛАТА НА СЕМЕЙСТВОТО ИЛИ „НА СЕМЕЙНИ НАЧАЛА“ – Седмо занятие

Предбрачни сексуални отношения. Подготовка за партниране. Основни принципи на семейния живот – нормализация на човешките отношения. Какво означава понятието „на семейни начала“? Минало, настояще и бъдеще на любовта.

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ – Осмо заключително занятие

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

 

Всяко занятие се провежда във формата на семинар и се състои от две части: лекция по обявената тема (60 минути) и обсъждане на съответната тема (60 – 90 минути). По време на занятията участниците имат възможност да се запознаят с основната литература в областта на сексологията, включително и със издания, които са библиографска рядкост.

Автор и водещ на семинара – Христо Гешанов, психолог.

Организатор – Г. Гешанова.

Начало на семинара – 29.10. 2017 г., неделя, 16:30 часа, улица „Солунска“ 10, етаж 2.

Семинарът се провежда всяка неделя, от 16:30 часа.

За участници извън София е осигурена скайп връзка.

Такса за участие – 160 лв. Записване – до 27.10.2017 г.

Лични проблеми и казуси, които не са подходящи за публично обсъждане, са предмет на индивидуални консултации. Такса – 40 лева.

Телефон за връзка – 02 / 987 55 42 или 0882 37 4000.