Курс по Реторика и Лекторско Майсторство


ET „ И Н Т Е Г Р А Л “

Програма „ И н т е л е к т ”

РЕТОРИКА И ЛЕКТОРСКО МАЙСТОРСТВО

 

I ЗАНЯТИЕ

 1. Запознаване
 2. Обсъждане на програмата
 3. Организация и начин на работа

II ЗАНЯТИЕ

 1. Литературен обзор
 2. Авторска лекция: „Из историята на ораторското изкуство“
 3. Обсъждане

III ЗАНЯТИЕ

 1. Авторска лекция: „Подготовка на лекцията“
 2. Обсъждане
 3. Разпределение на лекциите от курсистите

IV ЗАНЯТИЕ

 1. Авторска лекция: „За езика и словото на говорителя“
 2. Обсъждане

V ЗАНЯТИЕ

 1. Пример за академична лекция: „Изкуството да спорим“
 2. Обсъждане.

VI ЗАНЯТИЕ

 1. Пример за популярна беседа: „Изкуството да убеждаваме“
 2. Обсъждане

VII ЗАНЯТИЕ

 1. Пример за ораторска реч: „Изкуството да общуваме“
 2. Обсъждане

VIII ЗАНЯТИЕ

 1. Авторска лекция: „За стила и майсторството на говорителя“
 2. Обсъждане

IX ЗАНЯТИЕ

 1. Авторска лекция: „За нещатните ситуации“
 2. Обсъждане

X ЗАНЯТИЕ

 1. Лекция на курсист. Обсъждане
 2. Авторска лекция: „За емоционалната интелигентност на говорителя“ – д-р Гергана Гешанова
 3. Обсъждане

XI ЗАНЯТИЕ

 1. Лекция на курсист. Обсъждане
 2. Авторско експозе: „Изкуството да четем“
 3. Дискусия по темата

XII ЗАНЯТИЕ

 1. Лекция на курсист. Обсъждане
 2. Изработване на PP-презентация – Варта Панайотова
 3. Обсъждане

XIII ЗАНЯТИЕ

 1. Лекция на курсист. Обсъждане
 2. Пример за проповед – „За плътското и духовното”. Дискусия

XIV ЗАНЯТИЕ

 1. Лекция на курсист. Обсъждане
 2. Авторска лекция: „Въображението на говорителя и въображението на слушателя“
 3. Обсъждане

XV ЗАНЯТИЕ

 1. Лекция на курсист. Обсъждане
 2. Авторска лекция: „Интелектът и общата култура на говорителя“
 3. Обсъждане

XVI ЗАНЯТИЕ

 1. Лекция на курсист. Обсъждане
 2. Обсъждане на избрана тема. Водещ – курсист от групата

XVII ЗАНЯТИЕ

 1. Лекция на курсист. Обсъждане
 2. Примерна PP-презентация – „7 прости навика – 11 години повече живот“ – д-р Гергана Гешанова
 3. Обсъждане

XVIII ЗАНЯТИЕ

 1. Авторска лекция: „Логика – Реторика – Поетика“
 2. Приключване на курса

 

Организация и начин на провеждане

 

Курсът по реторика се провежда повече от 40 години с голям успех в различни аудитории. В настоящия момент той се предлага във вид на редовно групово обучение.

Неговата продължителност е четири месеца – едно събиране седмично – в продължение на два часа и половина.

Има ограничени възможности за участие в курса и по скайп.

В програмата са включени както обучителни лекции, така също и подготовка и представяне на собствени лекции от курсистите като практическа работа.

Привлечена е информация и от други области, която може да усили ефекта от заниманията

 

Ръководител на курса – Христо Гешанов, психолог и лектор с дългогодишна практика, както в изнасянето на лекции в цялата страна, също така и в подготовката и обучението на лектори.

Секретар на курса – Албена Стоянова, психолог

 

Такса за участие – 400 лв.

 

За контакти:

+359 2 987 55 42

+359 882 37 4000

+359 888 42 86 58

Е-mail: ggeshanova@gmail.com

_________________________________________________

Поетите се раждат, ораторите се създават!

Марк Тулий Цицерон

__________________________________________________