Курсове и обучения


Курсове и обучения, които провеждаме

Нов курс по приложна психология и психотренинг

През последните 20 години курсът по психотренинг е провеждан с голям успех в различни аудитории. В настоящия момент той се предлага във вид на кореспондентски курс по Скайп или Google Meet.

Неговата продължителност е осем месеца. Абонатът получава периодично (два пъти месечно) пратки (в електронен вид), всяка от които съдържа разработените от д-р Гешанов теми и материали за самостоятелни занимания, и също два пъти месечно се провеждат събеседвания и индивидуални консултации с водещите на курса.

В програмата са включени практически задачи, ситуационни игри, тестове и други упражнения за личностно развитие