Курсове и обучения


Курсове и обучения, които провеждаме

Курс по реторика и лекторско майсторство

Курсът по реторика се провежда повече от 40 години с голям успех в различни аудитории. В настоящия момент той се предлага във вид на редовно групово обучение.

Неговата продължителност е четири месеца – едно събиране седмично – в продължение на два часа и половина.

Курс по приложна психология и психотренинг

През последните 20 години курсът по психотренинг е провеждан с голям успех в различни аудитории. В настоящия момент той се предлага във вид на Кореспондентски курс.

Неговата продължителност е шест месеца. Абонатът получава периодично (два пъти месечно) пратки (в електронен вид), всяка от които съдържа необходимите теми и материали за самостоятелни занимания.

В програмата са включени конкурсни задачи, ситуационни игри, тестове и други.