„Християнска апологетика – Лекционен курс“


 

Книгата на психолога Христо Гешанов "Християнска апологетика"

Книгата „Християнска апологетика“

Християнска апологетика – Лекционен курс

Христо Гешанов

 

Кратка анотация:

Христо Гешанов е автор на повече от 400 статии в медиите, 60 научни публикации и осем книги. Лектор и преподавател в продължение на повече от 40 години. Член-учредител на Международната академия „Космос и философия“ и на Българската асоциация на Християнските психолози. Преподавател по апологетика във Висшия Протестантски Теологичен институт – София.

Описание:

„ТОЗИ ИСУС ОТ НАЗАРЕТ, без пари и без оръжие, е завоювал повече територии отколкото Александър Македонски, Цезар, Мохамед и Наполеон. Без науката, Той е хвърлил повече светлина върху човешките и Божествените предмети, отколкото всички философи и учени взети заедно. Без да използва схоластичното красноречие, Той е произнасял такива слова на Живот, както никой преди Него и след Него, и тези слова са имали такова въздействие, каквото никога не е имал никой оратор или поет. Без да напише нито ред, Той е привел в движение повече пера и е вдъхновил създаването на по-голямо число проповеди, речи, спорове, научни трудове, произведения на изкуството и хвалебни песни, отколкото цялата армия от велики мъже на древността и съвремието“.

Проф. Филип Шаф -Историк, автор на книгата „Личността на Христос“