„Съвестта“ – опит за научно изследване на един духовен феномен


 

Книгата на психолога Христо Гешанов - "Съвестта"

Книгата „Съвестта“

„СЪВЕСТТА“

Христо Гешанов

Кратка анотация:

„Изобщо не вярвам, че философията на морала може да бъде построена на научна основа. Науката няма никаква власт над човешкия дух. Затова всеки опит да бъде сведена етиката към научни формули е обречена на неуспех. Съдържанието на научната теория сама по себе си не съдържа морална основа за поведението на личността“
Алберт Айнщайн

А може би, тази цел може да се постигне по други начини – чрез изкуството, философията, религията? Ако се окаже, че и това не е възможно, тогава дали сме обречени да бъдем вечно неморални?…

Подобни и други въпроси са ме интересували и вълнували от много години. Търсил съм в литературата. Разговарял съм по тях с близки и непознати. Дълго съм размишлявал и преценявал.

Настоящата книга е плод на тези размишления

Авторът.