„Страхът“ – Част първа: Силата на страха


 

Книгата на психолога Христо Гешанов - "Страхът - Част първа. Силата на страха"

Книгата „Страхът – Част първа. Силата на страха“

„Страхът“ – Част първа: Силата на страха

Христо Гешанов

Кратка анотация:

Веднъж един странник срещнал Чумата и я запитал:
– Накъде си тръгнала?
– Отивам в Багдад – отговорила тя – защото трябва да убия там пет хиляди души.
След като се разделили, минало известно време и те отново се срещнали. И странникът упрекнал Чумата:
-Ти каза, че отиваш в Багдад да убиеш пет хиляди души, а всъщност погуби петдесет хиляди. Защо?
–  Не е вярно – възразила Чумата. – Аз погубих точно пет хиляди, а останалите умряха от страх…

СЪДЪРЖАНИЕ:

ВЪВЕДЕНИЕ

ПЪРВА ЧАСТ. СИЛАТА НА СТРАХА

1. ЗА СЪЩНОСТТА НА СТРАХА

2. ВИДОВЕТЕ СТРАХ

3. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4. ИМА ЛИ БЕЗСТРАШНИ ХОРА?

ПРИЛОЖЕНИЕ

БИБЛЕЙСКИ ПОКАЗАЛЕЦ

СТРАНИЦИ:

266