„Страхът“. Втора част: Силата на духа


Книгата на психолога Христо Гешанов - "Страхът" - Част втора. Силата на духа

Книгата – „Страхът“ – Част втора. Силата на духа

„Страхът“. Втора част: Силата на духа

Христо Гешанов

Описание:

 • За същността на страха
 • За видовете страх
 • Основни характеристики
 • Има ли безстрашни хора?
 • Страхът от Бога
 • Онзи, който няма страх от Бога
 • Профилактика и терапия

СЪДЪРЖАНИЕ:

 • Страхът от Бога
 • Онзи, който няма страх от Бога
 • Профилактика и терапия
 • Приложение 1 – Списък с най-често срещаните фобии
 • Приложение 2 – Библейски показалец
 • Приложение 3 – Библиография на ползваната литература