„НЕПОЗНАТИЯТ АЙНЩАЙН – Опит за изследване на гениалността“


Книгата на психолога Христо Гешанов "Непознатият Айнщайн"

Книгата „Непознатият Айнщайн“

Непознатият Айнщайн“ – Опит за изследване на гениалността – от Христо Гешанов

Непознатият Айнщайн“ не е биография, макар че в нея са втъкани много епизоди от личния живот на учения. Не е и труд по физика, въпреки че тя е неотделима част от живота на Айнщайн.

Книгата, върху която авторът е работил повече от две десетилетия, представлява психологически анализ на личността на Айнщайн – неговата ученост, мъдрост, нравственост, интегралност, художественият му поглед, неговата интелигентност, вярата му в Бог и т.н.

Особено внимание авторът е отделил на механизмите в неговия интимен творчески процес, на социалните му контакти и реализации. В този смисъл книгата има евристична стойност.

„Непознатият Айнщайн“, в обем 400 страници, е адресирана както за специалисти, така също и за широката читателска публика. Строгата и обективна научност е представена в напълно достъпен художествен стил. Книгата е снабдена с научен апарат. Библиографията съдържа 575 заглавия.

Преди години големият руски учен академик Бонифатий Кедров обоснова възгледа, че „геният не притежава нищо друго освен онова, което обикновеният притежава в зародиш.“

Ако ви интересува как да отгледате този зародиш в себе си и той да започне да дава добри плодове, потърсете „Непознатият Айнщайн“. Животът и делото му са едно превъзходно и непреходно училище за творчество.

Издателство „Интеграл Г“, София

Отзиви за първото издание на „Непознатият Айнщайн“

 

Книгата „Непознатият Айнщайн” е в ръцете ни. Известният учен, изследовател и творец Христо Гешанов ни дарява с радостта да общуваме с колоса на ХХ век и с неизмеримата възхита от неговия гений. Авторът показва нагледно как науката и изкуството – при добро взаимодействие – се превръщат в красота, а тя самата – във върховен критерий за истинност.

Аз израснах благодарение на тази книга.

    ИРИНА ГЕОРГИЕВА – преподавател в Мед. и-т, психолог , град Бургас

„Непознатият Айнщайн” – енциклопедия във възможно най-синтезирания формат, включваща научните данни и техните автори в допирните им точки с Айнщайн, от една страна; от друга – художествени миниатюри, изкуство, психология, философия, религия и истинска вяра в Бога; от трета – познание за форми, похвати и методи за изследване и познаване на истината.

Читателят не просто възприема информацията наготово. Той има възможност да я преработва, сравнява, анализира, обобщава и да прави заключения. Авторът води дискусия с читателя по оригинален начин и след като му поднася достатъчно информация по поставената теза или хипотеза, го води умело из лабиринтите на възможностите и така му предоставя правото на избор. Читателят получава възможност самостоятелно да определи вярното, силното, значимото, не само по отношение на Айнщайн, но и за самия себе си.

Тази книга е начин на мислене и то – правилен начин, такъв, какъвто е имал Айнщайн, какъвто демонстрира и самият неин автор.

СОНЯ ЛЮБЕНОВА – учителка, град Монтана

Четейки книгата „Непознатият Айнщайн“ неминуемо читателят си поставя въпроса, защо авторът е привлечен толкова силно от тази бележита личност? Отговорът можем да търсим в следното. Самият Христо Гешанов притежава мъдрост и интегрален интелект, които му дават възможност да представи в книгата си по един неповторим начин пълния образ на човека и учения Айнщайн.

Благодарение на интегралния подход в изследванията си, на енциклопедичните си познания, както и на големия интелект, който притежава, авторът на книгата успява, макар и не специалист-физик, да анализира достоверно една блестяща епоха в развитието на световната научна физическа мисъл и появата на големи научни открития през първата третина на ХХ век.

Не само това, Христо Гешанов като психолог докосва истински късчета самородно злато (свързани с литературните миниатюри на учения), блестящи тук-там из многотомните специални трудове по физика на Айнщайн. Така авторът на книгата прави за читателя позната и една от най-уникалните прояви на айнщайновия интелект, неговата литературна дарба.

Впечатлява тезата, която авторът обосновава, че „животът и делата на Алберт Айнщайн представляват едно превъзходно и непреходно училище за творчество“.

По мое мнение, книгата е написана с философска дълбочина и обогатява много мирозрението на читателя. В този смисъл тя представлява интерес както за широката аудитория, така и за специалистите.

ст.н.с., д-р МАРИЯ КАЛИЦОВА-ТОПАЛОВА,

Институт по физика на твърдото тяло „Академик Георги Наджаков, БАН, изтъкнат български физик, участвала в международни проекти в Италия, Германия