„Библия и космос“, Първа част


Книгата на психолога Христо Гешанов "Библия и Космос", първа част

„Библия и космос”, Първа част

Христо Гешанов

Описание:

Има книги, написани от богослови, които са необходими на вярващите – да укрепват вярата си. Други, написани от атеисти – да утвърждават убежденията на невярващите. Но има книги, които са полезни за всички хора. Една от тях е „Библия и космос“.
Написана ерудирано, компетентно и привлекателно, тя представлява интерес за всеки читател, който иска да се докосне до безграничните тайни и вечните истини.

Атанас Стригачев
доктор на философските науки