Книгите на Христо Гешанов


Пълен списък на издадени книги на Христо Гешанов

 

Представяме Ви пълен списък на книгите, които Христо Гешанов е написал. Книгите са резултат от проучване под формата на дългогодишно четене на надеждни и разнообразни източници и усилена творческа работа.

 

„Познавате ли космонавтите”, ОНС, 1970, очерк

„Системата науки за изкуството”, АОНСУ, 1975

„Природна козметика”(в съавторство), „Лада”, 1981

„Космонавтика и лесовъдство”, 1984

„Космическо призвание” (в съавторство), 1996, мемоари

Парадокси”, 1997, миниатюри

„Парадокси” (второ преработено и допълнено издание), 2004

„Парадокси” (трето преработено и допълнено издание), 2012

„Библия и космос”, 1997, научна публицистика

„Библия и космос”, Първа част (второ преработено и допълнено издание), 1999

„Библия и космос”, Втора част, 1999

„Размисли на сърцето”, 2000, поезия

„Непознатият Айнщайн”, 2006, психологически очерк

„Страхът”. Първа част: Силата на страха, 2010, научна публицистика

„Страхът”. Втора част: Силата на духа, 2013, научна публицистика

„Християнска апологетика”, 2010, лекционен курс

„Съвестта”, 2011, научна публицистика

„Непознатият Айнщайн – Опит за изследване на гениалността“, (второ преработено и допълнено издание), 2015, монография

Размисли на сърцето“ – пет авторски стихисбирки, 2016, поезия