Екип


ЕКИП

Д-р Гергана Гешанова – интернист, фитотерапевт – специализирала в първата българска Научно-практическа база по фитотерапия на д-р Димитър Памуков, специалист по превантивна медицина – специализирала в Pacific Health Education Center и медицинския университет Лома Линда, Калифорния, САЩ и в Център за превенция на зависимостите „Машав”, Ерусалим.

Председател на Национална коалиция за живот без тютюнев дим. Участник в много местни и международни срещи, събития и проекти за намаляване на тютюнопушенето в България и Европа. Ръководи групи за отказване от тютюнопушене по американската програма „Дишай свободно“.

Изнася лекции за гражданите, провежда здравни изложения и обучителни семинари по здравословен живот в цялата страна.

Д-р Гергина Георгиева – педиатър, микробиолог, с дългогодишен стаж в областта на диетологията. Изнася лекции и провежда семинари в различни градове на страната. Автор на книгата „Живот от кухнята”.

Стефка Мицова – експерт по природна козметика, апитераия и оригинален кондиционен масаж разработен в Център за здравословен живот „Целзан“, Швейцария.

Кремена Ненкова – психолог и обучител към институт Gordon Training International (GTI) –  България по програмата Трениране на Успешни Родители (ТУР) – международна образователна организация в областта на човешките взаимоотношения, с основател три пъти Нобеловият лауреат, американски психолог и световно признат пионер в разрешаването на конфликти при общуването на родители с деца, партньорски двойки, учители и ученици, д­-р. Томас Гордън.

Работи за подобряване на климата и взаимоотношенията в семейството.  Редовно обучава групи родители по програмата ТУР, а също така консултира индивидуално родители. Редовно провежда различни разясняващи и обучителни семинари, лекции, беседи за връзката на човешкото здраве с психичното здраве, с храненето и движението.

Практикува в център „Полиада Консулт”, гр. Варна, който предоставя  психологически консултации, както индивидуално, така и за семейства и групи.

Майка е на две пораснали деца.

Албена Стоянова – психолог, провежда курсове по приложна психология и психотренинг. Организатор на специализиран курс „Реторика и лекторско майсторство“.

Росица Николова – психолог, провежда курсове по приложна психология и психотренинг. Води занятия и индивидуални консултации по начално обучение по рисуване – без ограничение във възрастта.