Семинар по Евристика


Програма за семинара по Евристика в град Варна през юни т.г.

„ЕВРИСТИКА. Как да станем творци в собствения си живот!” – научно-практичен семинар
1. Въведение.
Може ли всеки да стане творец в собствения си живот? Що е евристика и нужна ли ни е тя днес. Бизнес и творчество. Цели на семинара.
2. Евристиката – теория, методика. Защо евристика? Пет важни признака на творчеството. Откривателството – наука или развлечение. Видове познание –
чувствено, логично, интуитивно. Творчески и нетворчески професии. Творчески и нетворчески хора.
3. Евристични практики –
Подготвя ли съвременното образование хората за живота. Изтичане на мозъци – по американски или по японски. Евристиката в образованието.
4. Творчеството – рационално или емоционално? Има ли различия в творчеството при мъжете и жените? Творчеството в науката и изкуството. Видове творчество.
5. Творчеството като интелектуален процес – Творчески ли е вашият ум? Пречки за развитието на интелекта. Можеш ли да бъдеш Леонардо днес? Индивидуално преживяване на творческия процес. Евристиката като профилактика и терапия. Може ли творчеството да подмладява?
6. Творчеството – съзнателно или подсъзнателно? – От Зигмунд Фройд до наши дни. Творчеството – субект, способност, продукт. Пет етапа на творческия процес. Възможно ли е озарение и вдъхновение по поръчка? Възможна ли е съзнателна работа и контрол върху подсъзнанието.
7. Индивидуална творческа психотехника – Групови практически методи – мозъчна атака, алгоритъм на изобретението, психоевристично програмиране и др. Индивидуални методи – обръщане наопаки, аналогия, класификация и др.
8. Творчески стратегии и тактики – Традиционни и нетрадиционни стратегии и тактики. Евристичен подход към личните житейски проблеми. Трудности по пътя към
Еверест. Бизнесът като нестандартно творческо поле.
9. Творчеството – плътско или духовно? – Светски или духовни цели на творчеството. Пътят на живота и пътят на смъртта. Вътрешно противоборство. Делата на плътта и плодът на Духа. Чертата, която ги разделя – моралната отговорност. Духовният път.
10.Изграждане на гения – Що е гениалност? Исторически анализ. Интегрална характеристика. Може ли да се разкрие второто дъно на човека? Гениоопределящи
признаци. Може ли науката за гениалността да превърне човечеството в нова раса от гении? Нужно ли е?
11. Заключение –
Изводи, нагласи, обобщение.