ТИ КОЙ СИ?


ТИ КОЙ СИ? 

 

През цялата нечовешка история 
на изстрадал човешкия род 
живял и живее не на теория 
странен и тайнствен народ – 
племето на летящите хора.
Способни са те да летят.
без завист, без корист и без умора,
носят се над планините,
извисяват се към висините,
когато дори по земята вървят.
Със Разум проникват сред мрака
на този свят тъй непознат,
чрез Вяра разбират и истина всяка,
със Чувство творят красотите,
със Слово лекуват болнавия свят
със устрем пронизват простора
вече достигат звездите,
и не спират, не спират – летят
със свойте вълшебни криле на мечтите!
Приятелю, ти от кои си?
Дали си от племето на летящите?
Сега добре си помисли!
Или си от онези, пълзящите?
Христо Гешанов

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *